O nás

Společnost OMG Group s.r.o. vznikla 24.4.2009 s právní formou podnikání jako společnost s ručením omezeným, zapsáním do Obchodního rejstříku Okresního soudu Nitra odd. Sro. vl. č. 24386 / N. Založena byla za účelem propagovat úsporné a ekologické zdroje světla s předmětem podnikání koupě zboží za účelem jeho prodeje konečnému spotřebiteli (maloobchod) nebo jiným provozovatelom živnosti (velkoobchod).


OMG Group s.r.o. je obchodní společnost se zaměřením na LED světelné zdroje určené pro domácnosti, podnikové objekty a objekty veřejné správy. Vzhledem k historii společnosti jde o poměrně mladou společnost, avšak vzhledem k začátky používání LED technologie pro komplexní osvětlování prostorů, které se začaly vyskytovat na světovém trhu před devíti lety a na trhu ve střední Evropě až o 2 roky později, jde o společnost zkušenou v této oblasti. Společnost je momentálně ve fázi expanze, která souvisí s rychle se vyvíjející oblastí LED osvětlení na evropských trzích, které má v zastoupení Slovensko a Česká republika.


Z hlediska distribučního kanálu působí společnost OMG Group s.r.o. jako dovozce LED produktů od světově uznávaných výrobců LED světelných zdrojů, kteří disponují přední výzkumnou a vývojovou základnou, vysokým technologickým zabezpečením výroby, spolehlivým systémem kontroly kvality a dlouholetými zkušenostmi. Při nákupním procesu organizace stanovujeme vysoké kritéria na dodavatele v oblasti provedení produkce, spolehlivosti, stability, inovací a certifikací. To vše pro zajištění kvality produkce, o čemž vykazují počet reklamací pod 1 ‰. Právě kvalita se stala našim základním pilířem, na základě které si společnost dlouhodobým úsilím vysloužila postavení spolehlivého dodavatele.


Máme za to, že s nekvalitními produkty vznikají další náklady, ty však tvoří pouze mají "daň" ve srovnání s poškozením pověsti. Poškození zboží se snadno reklamuje, ale pověst a důvěra partnerů se těžko získává zpět.


V této kategorii nejsou žádné výrobky.